18 стъпки към правителството: Какво се разбраха партиите и какво предстои

Над 90 часа, или общо четири денонощия, продължиха преговорите между „Продължаваме промяната“, ИТН, БСП и ДБ по различните политики за съставяне на правителство.

Интензивните многочасови преговори, стотиците обсъждани важни теми и почти пълно разбирателство създадоха усещане, че този път наистина ще бъде сформиран кабинет и дори би могъл да управлява по-дълго страната, отколкото се очакваше преди изборите на 14 ноември. Трудните стъпки обаче предстоят. В 18-те работни групи бяха уточнени нещата, които са безспорни за всички, но останаха още спорни въпроси, които може би не всеки е готов да отложи или преглътне.

През тази седмица се очаква да има разговори между лидерите на четирите партии, в които да се постигне окончателното разбирателство. „Чака ни поне още седмица работа“, каза в тази връзка пред БНТ председателят на БСП в оставка Корнелия Нинова.

Въпреки че разполага с цял месец да свика 47-ото Народно събрание (който изтича към 20 декември), президентът Румен Радев ще направи това още на 3 декември – пред депутатите има куп важни задачи, включително обсъждането и приемането на държавния бюджет за 2022 г., и отлагането на парламентарния старт не би се приело добре.

Това означава, че опитът за съставяне на правителство ще се състои след Никулден. Имена на министри обаче все още не се обсъждат, макар някои да изглеждат сигурни – Кирил Петков и Асен Василев например. А това може да се окаже последният, но и най-значим препъникамък пред бъдещата коалиция – дори да се постигне разбирателство за политиките, ако има разминаване за личностите, кабинетът не е никак сигурен.

И все пак – кои са основните неща, които партиите изглежда, че ще заложат в програмата си за управление:

Финансите и икономиката

През следващата година няма да има промени в основните данъци, включително по-ниските ставки на ДДС за ресторанти, книги, детски храни. Но пък бяха одобрени промени, които пряко засягат финансите на бизнеса и хората. Минималната работна заплата трябва да бъде най-малко 700 лв. при 650 лв. сега (има и договорка до края на 4-годишния мандат на кабинета МРЗ да е 50% от средната заплата), а максималният осигурителен праг от 3000 ще стане поне 3450 лв. Ще бъдат премахнати данък уикенд и данъкът върху доходите от лихви по депозити.Най-вероятно 2022 г. ще започне без приет бюджет на държавата, защото настоящата финансова рамка ще трябва да се преработи, за да отрази и промените в новото правителство. Освен това в средата на годината ще бъде направена и актуализация, включваща резултатите от анализите на другите експертни групи за финансиране на различни реформи и социални плащания. Партиите се обединиха около целта бюджет 2022 да бъде изготвен с дефицит в рамките на 3.5-4.5% от БВП.

Всичко това ще трябва да се случи паралелно с намаляване на бюрокрацията и корупцията, стимули за млади компании и фокус върху добавената стойност, малките фирми и привличането на нови инвеститори.

За ограничаване на корупцията всички са единодушни, че е нужна реформа в правосъдната система, която започва с предсрочното и даже незабавно отстраняване на Иван Гешев от поста главен прокурор. Това обаче трудно може да се постигне без промени в конституцията, а при сегашната конфигурация в новото 47-мо Народно събрание няма да се събере конституционно мнозинство – за каквато и да е реформа в съдебната власт. Така засега реформата в прокуратурата може да започне с искане на оставката на главния прокурор, макар че има и други форми за отстраняването му.

Иначе партиите се договориха за закриване на спецсъда и спецпрокуратурата в краткосрочен план, контрол на отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство, намаляване на съдебните такси с цел увеличаване на достъпа до правосъдие, реформа на юридическото образование, промени при търговската несъстоятелност и др.

Социалната политика и здравеопазването

Един от основните аспекти в тази област бе НАП и Главна инспекция по труда да глобяват не само всеки работодател, който не плаща данъците и осигуровките на пълната работна заплата на служителите си и им дава част от нея в пликче, но и самия работник, както и счетоводителя на компанията.

Със сигурност пенсионерите пък няма да получават по-малко от 1 януари, когато ще отпадне надбавката от 120 лв. – за целта ще бъдат осигурени нужните финансови средства в бюджета, а занапред всички пенсии ще следват индексацията по швейцарското правило.

Беше решено още да продължат мерките 60/40 и другите форми за подпомагане на бизнеса около пандемията поне до март.

Прието беше и предложението да има безплатни учебници за учениците от всички класове, а за детските градини и яслите родителите да не заплащат такси.

В здравния сектор партиите се разбраха за преструктуриране на Спешна помощ през следващата година, преосмисляне на заплащането на лекарите и медицинските сестри, прекратяване на регистрацията на болниците като търговски дружества, нови начини за специализация и насърчаване на младите лекари, както и забрана за лекарите да работят като управленци на две места – например началник на клиника и завеждащ катедра или пък управител на частен център.

До края на 2022 г. трябва да е заработило и електронното пациентско досие и да се структурира националната информационна система в сектора.

Съгласие беше постигнато по най-деликатните точки – развитието на ядрени мощности в България, но без конкретика за АЕЦ „Белене“, и бъдещето на комплекса „Марица-изток“ чрез възможно най-дълго запазване на въглищата. Производството на електроенергия от възобновяеми източници обаче също ще намери подкрепа от евентуалното бъдещо правителство на четирите партии.

Сред краткосрочните мерки приоритет е продължаването на подкрепата за домакинствата и бизнеса заради поскъпването на електроенергията – до 200 кВтч безплатно на месец.

Транспортът и регионалното развитие

Партиите се споразумяха, че са необходими мерки за повишаване на пътната безопасност. Предстои одит на безопасността на изградената инфраструктура и се предвижда единен орган за полагане на маркировката. Ще се проучат възможностите тол системата да мине на управление към държавата и вероятно ще има преразглеждане на цените и обхвата на пътищата.

Големите инфраструктурни проекти като магистралите „Струма“, „Хемус“ и „Черно море“ и пътя по направлението Видин – София – Кулата ще бъдат завършени възможно най-бързо.

Също така ще се увеличат часовете по кормуване, ще се създадат 28 специализирани областни полигона, както и регистър на сервизите и на автомобилите на хора с увреждания. Големите държавни мастодонти БДЖ и „Български пощи“ ще бъдат оздравени.

Разговорите в групата по регионално развитие поставиха ВиК сектора като приоритет и по-конкретно

инвестициите в подмяна на водопроводи и изграждането на пречиствателни станции за питейни води. Ще бъде направен и одит на ВиК холдинга.

Язовирите в страната ще бъдат преразпределени между различните ведомства на база на това за какво се използват. Те ще минат и през пълна паспортизация. Ще бъде осигурен и финансов ресурс за защита от ерозия на бреговете и за корекции на реки.

По предложение на ПП общините, които не са завършили общите си устройствени планове (ОУП) до края на 2022 г., няма да имат право да получават субсидия за капиталови разходи за 2023 г. В бюджет 2022 ще се задели ресурс за общините за премахване на незаконните обекти на територията им, за които има влезли в сила заповеди за това. Те ще имат и отговорността да извършват цялостна реконструкция и укрепване на изоставени сгради – недвижима културна ценност, и ще им бъде осигурен целеви ресурс. Ще се направи пилотно конструктивно обследване на панелни сгради. Решено беше също да се направи и кадастър на подземните съоръжения и инсталации. В рамките на четири години трябва да бъде направен преглед на законодателството по устройство на територията и да бъде изготвен нов нормативен акт.

Решено беше в Закона за обществените поръчки да залегнат европейските норми по Международната организация по стандартизация за консултантски инженеринг и строителство (FIDIC). А „инженерингът“ ще се прилага само в ограничени случаи, в които наистина e наложителен. Подобно прецизиране се налага и за инхауса, за който общото мнение беше, че трябва да бъде сведен до минимум. Ще отпадне и търговската тайна при изразходването на публични средства.

Екологията и туризмът

Действията по 16-те наказателни процедури в сферата на околната среда се очертаха като първоначален екшън план в сферата на околната среда.Сред предложенията е да се финализира процесът по обявяването на зоните от „Натура 2000“ и да се разработят плановете за тях. Предложено е разработване на политики за алтернативен и природосъобразен туризъм, както и стратегия за къмпингуване. Ще се разшири националната система за мониторинг на качеството на въздуха.

По-добра информационна система и за отпадъците, включително проследимост на трансграничния превоз на отпадъци. Сред общите приоритетите в сектор отпадъци е закриване на нерекултивираните 43 сметища, намаляване на депонирането и респективно увеличаване на рециклирането, като промяна ще има и при изчисляването на такса смет. Средносрочните цели в сектор води са гарантиране на пречистването и на питейните, и на отпадните води, изграждане на канализация и намаляване на загубите по мрежата.

На по-високо ниво ще се обсъжда дали да има вицепремиер по климата, както и дали да се дава самостоятелен статут на управляващия орган по Оперативна програма „Околна среда“, която сега е към министерството, срещу което се обявиха от ИТН.

Нерешен въпрос е и този за мястото на Държавната агенция по горите. За изваждането й от Министерство на земеделието се обявиха всички освен ИТН.

Сред предложенията е и приходите от квоти да остават в ПУДООС и да отиват за зелени дейности, като това предложение ще се обсъжда на следващ етап, включително и с финансите. Сега приходите от CO2 отиват във фонда „Сигурност на електроенергийната система“ и до голяма степен служат за компенсиране на НЕК при осигуряване на по-ниска цена на тока за бита.

В сектор туризъм ще се създаде гаранционен фонд за туроператорите като алтернатива на задължителната застраховка „Отговорност на туроператора“, която покрива плащания към клиенти в случай на фалит.

Партиите постигнаха единодушие и за електронното издаване на визи за туристи извън ЕС. Темата предстои да бъде обсъдена с външно министерство.

Постигна се съгласие за удължаване на действието на ДДС ставката от 9% за заведения и други туристически сегменти, която към момента важи до края на 2021 г

Конфликтна тема се оказа управлението на плажовете. От ДБ предложиха да се спре концесионирането на ивици, а БСП – концесиите да са за „заинтересовани лица“ – инвеститори в курортите и общини. В законодателен аспект се чуха различни предложения за промени – за уреждане на статута на националните курорти и къмпинг туризма.

„Има такъв народ“ предложи и да се работи за регулация на обектите от споделената икономика като апартаменти и имоти, отдавани през AirBnB или Booking.

Фокусът в земеделието ще падне върху българското производство и подкрепата за малките и средните производители, особено в чувствителни сектори като животновъдство, производство на плодове и зеленчуци и пчеларство.ПП предложиха да бъдат създадени шест събирателни пазара на територията на България, на които да отиват камионите, осъществяващи внос на храни и земеделска продукция, както и българските земеделски производители, където да купуват големите търговски вериги.

Едно от основните различия се очерта по въпроса трябва ли да има тавани на получаваните субсидии в сектора, за да се спре с концентрацията на ресурси в зърнопроизводителите.

Появиха се и идеи за промени в поземленото законодателство, евентуален закон за комасацията на земи и за браншовите сдружения, създаване на електронен регистър на земите, намаляване на ДДС за храни от т.нар. малка потребителска кошница, сред които са хляб, мляко и други, и т.н., повечето от които предстои допълнително да се обсъдят.

По отношение на управлението на горите партиите постигнаха относително съгласие, че в сектора е необходима инвентаризация и реформа. От ПП предложиха отново агенцията по горите да бъде самостоятелен орган извън структурите на земеделското министерство, като бъде под надзора на вицепремиер, отговарящ за климатичните политики. От ДБ предложиха да има план за поетапно изваждане на търговията на дървесина от държавните гори. А БСП – да се работи за залесяване и забрана за износ на дървесина при необходимост, както и да бъдат направени промени в закона за лова.

Образованието и е-управлението

Качеството трябва да играе важна роля във финансирането на образованието, учениците трябва да се върнат възможно най-скоро в училище, а учебните програми трябва да станат по-практични и насочени към формиране на умения. Около това се обединиха партиите, но останаха и доста спорни въпроси в сектора, които ще се обсъждат на лидерските срещи.Сигурно е обаче, че ще има ново министерство, което да поеме изцяло изграждането на електронно правителство, дигитализация и смяна на личните карти с такива с чип и вграден електронен подпис. То ще извърши цялостна ударна цифровизация на държавата, която за година да навакса несвършеното в последните две десетилетия, както и проджект мениджъри, които да следят за всичко това.

Външната политика

Двете най-спорни и горещи теми бяха ясни предварително: Северна Македония и Русия. Партиите обаче явно са с нагласата да търсят общ тон, защото нито една от двете теми не предизвика разгорещен дебат – въпреки няколко закачки между „Демократична България“ и БСП.

По темата за започването на преговорите на Република Северна Македония с ЕС, която се чака с особен интерес както от Брюксел, така и от Скопие, България затвърди позицията, че иска от съседната страна да започне да изпълнява условията, поставени в декларацията на 44-ото Народно събрание.

За Русия беше решено да се заяви, че България ще работи за възстановяване на отношенията с Русия в рамките на политиката на ЕС.

Източник: Капитал

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

212 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още от категорията: Актуално