Четири общини от Югозапада със съвместен проект за борба с климатичните промени

С бюджет от близо 793 000 лв. Община Благоевград в партньорство с общините Симитли, Кочериново и Бобошево и Международната асоциация за развитие на Норвегия в рамките на 24 месеца ще реализират проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“

На пресконференция, която се проведе на 24.02.2022 г. в сградата на Община Благоевград, бяха представени целите, планираните дейности и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Събитието бе открито от Мария Петрова – заместник-кмет по икономика, финанси и европейски проекти на Община Благоевград. От страна на партньорите участие взеха Евгения Георгиева – зам.-кмет на Община Симитли, Любка Джонова – зам.-кмет на Община Кочериново,  Георги Величков – зам.-кмет на Община Бобошево и Андерс Столен – главен изпълнителен директор на Международната асоциация за развитие на Норвегия. Ръководителят на проекта – Янислава Вангелова представи пред аудиторията основните параметри на проекта, чиято основна цел е да повиши капацитета на местната власт и отговорните институции за справяне с неблагоприятните последици, предизвикани от климатичните промени и по-успешната борба с тях и как ще работят заедно за по-зеленапо-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

В четирите български общини ще бъдат реализирани 5 иновативни мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени. Чрез инсталиране на соларни системи за топла вода в избрани 21 общински сгради – детски градини и социални заведения на територията на общините Благоевград и Симитли – ще бъде осигурено до 70% от потреблението на топла вода с енергия от слънцето за над 1600 потребители в тези сгради. Посочените мерки се прилагат за пръв път и в двете общини и имат демонстрационен характер за жителите с цел устойчиво прилагане на модела и разширяване дела на възобновяемите енергийни източници. С пилотно въвеждане на домашно компостиране в 1200 домакинства в общините Кочериново и Бобошево ще бъдат създадени условия за предотвратяване образуването на биоразградими отпадъци от домакинствата на място на тяхното образуване. Всички изброени мерки се очаква да доведат до сериозно намаляване на въглеродния отпечатък върху околната среда от дейностите, които се осъществяват в публичния сектор и от жителите в населените места.

Чрез обмен на опит и добри практики с партньора от норвежка страна четирите български общини ще имат реална възможност да проучат успешно реализирани модели в областта на енергетиката, управлението на отпадъците и зелените градски системи с доказан ефект, които да адаптират и приложат на местно ниво. Обученията на служителите и разработването на общински планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към измененията на климата, включително предвиденото актуализиране на действащите общински стратегически и планови документи, ще гарантират устойчивост на инвестициите и мултиплициране на резултатите сред всички заинтересовани страни на местно и регионално ниво.

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

152 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още от категорията: Благоевград