С решение на Общински съвет Благоевград бе увеличен броят на децата в детските градини на Община Благоевград

На проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 5 решения.

Заседанието започна с разглеждане на Заповед № ОА-АК-195 от 09.08.2021 г. на Областния управител, с която връща Решение № 326 по Протокол № 10 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 30.07.2021 г., като незаконосъобразно. След кратка дискусия, с почти пълно мнозинство, общинските съветници препотвърдиха своето решение.

Заседанието на местния парламент продължи с гласуване на точки втора и трета, а именно: – Разглеждане на Заповед № ОА-АК-204 от 09.08.2021 г. на Областния управител, с която връща Решение № 323 по Протокол № 10 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 30.07.2021 г., като незаконосъобразно. – Разглеждане на Заповед № ОА-АК-205 от 09.08.2021 г. на Областния управител, с която връща Решение № 324 по Протокол № 10 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 30.07.2021 г., като незаконосъобразно.

По решение на общинските съветници двете решения бяха върнати. Председателят на Общински съвет Радослав Тасков обясни, че това ще даде възможност на общинска администрация да ги доокомплектова.

Кметът на Община Благоевград Илко Стоянов обясни, че става дума за две жилища, в които са настанени хора, които си плащат наемите по надлежния ред, но нямат договори. В тази връзка ще бъде извършена пълна проверка на картотеката, за да се види има ли и други подобни жилища, в които има настанени обитатели, които обаче са без договор. Целта е подобни пропуски да бъдат отстранени.

След нанесени корекции от Комисията по образование, култура и вероизповедание бяха приети и четвърта и пета точка от дневния ред. Четвърта точка касаеше Актуализиране на Списъка на средищните училища в Община Благоевград за учебната 2021/ 2022 година. С решението си, местните парламентаристи включиха във въпросния списък Средно училище „Иван Вазов“; Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ и Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“.

Общинските съветници дадоха и съгласието си през през учебната 2021/ 2022 година да се сформират първите, вторите, третите и четвъртите възрастови групи във всички общински детски градини на Община Благоевград с брой на децата по-голям от определения в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва с по 28 за група в детските градини, с изключение на групите, в които е сформиран брой на децата над максималния с предходни решения на Общински съвет Благоевград.

Освен това местните парламентаристи се съгласиха през учебната 2021/ 2022 година филиалът на ДГ „Детски свят“ в село Рилци да продължи дейността си, както и упълномощиха кмета на Община Благоевград писмено да информира началника на РУО – Благоевград за взетото решение, което да има предвид при утвърждаване на Списък – образец № 2 за организация дейността в детската градина, за групите с деца до 28, след съгласуване с общинска администрация.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри заседанието.

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

268 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още от категорията: Благоевград