Извънредно заседание на ОбС – Сандански

Местните парламентаристи предстои да гласуват по 13 точки в Дневния ред. Първите три точки са върнати решения на Областния управител на Благоевград – Бисер Михайлов за повторно разглеждане от съветниците.

Останалите 10 точки, които ще бъдат гласувани са предложени от градоначалника Атанас Стоянов, те са:

4. Одобряване на проект на дружествен договор за създаване на междуобщинско дружество с ограничена отговорност, което да бъде оператор на обект „компостираща инсталация за разделно събирани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура”, изграден в рамките на проект: BG16MlOP002-2.002-0013-C02 Инвестиционен проект „компостираща инсталация за разделно събирани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и кресна, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ относно свобождаване от плащане на наеми и такси за имоти и терени общинска собственост, в следствие на обявеното извънредно положение.

6. Искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит N2910/23.08.2017 г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 2” — BG16RFOP001-2.001-0094-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата Дом на културата в град Сандански”.

7. Искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит }010/23.08.2017 г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 6” — BG16RFOP001-3.OOl-0036-C01 „Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гюлназия „Климент Тимирязев” — град Сандански, община Сандански”.

8. Искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит N2910/23.08.2017 г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 5” – BG16RFOP001-2.001-0164-C02 „Повишаване на енергийната ефективност на сградитс на ул. „Солунска” N231, ул. „Григор Пърличев” NQ 2, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” N25, ул. „Наде•жда” N2 ЗОА, МЗОБ, N232A и N2 32Б, ул. „Сирма Войвода” N2 23,25,27,29,31 и ул. „Емануил Васкидович” N25 — гр. Сандански, община Сандански”.

9. Искане за удължаване срока на издължаване на дългосрочен заем по договор за кредит г. предназначен за финансиране на извършени допустими разходи по: „Проект 4” — BG16RFOP001-2.001-0174-C02 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул. „Св.Св.кирил и Методий” N233 и N233A, ул. „Чудомир Кантардркиев” N2 23, ул. „Никола Вапцаров” N239, – град Сандански, община Сандански”.

10. Искане за удължаване срока на издължаване на краткосрочен заем по договор за кредит }053/07.02.2018 г. прештазначен за финансиране на извършени допустими разхоџ по: „Проект 1” – BG16RFOP001-2.001-0169-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул. „Пирин” N229-31 ул. „Христо Ботев” N27-9, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” N217-19, ул. „Княз Борис 1” N25, ул. „Бистрица” N95, ул. Александър Буйнов” N2 19-23, ул. „Юри Гагарин” 2-4 и ул. „Асен Хадживасилев” Ngl град Сандански, община Сандански”.

11. Одобрение от Общински съвет — Сандански за кандидатстване от страна на община Сандански с проектно предложение „Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за помещенията на Дневен център за деца и младежи с увреждания град Сандански” по Компонент 1за реализиране на проекти за оборудване и/ијш обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги на фонд „Социална закрила (2020г.)” към Министерството на труда и социалната политика.

12.Обект „Разширение на „Гробищен парк-Сандански”. 13.Промяна отреждането на урегулирани поземлени имоти [УПИ/ и сгради върху тях, отредени за нужди на образованието в населени места на територията на 06 Сандански, област Благоевград

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

180 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още от категорията: Сандански