КПКОНПИ ще обжалва решение на Административен съд – София град по отношение на Александър Манолев

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) ще обжалва решение на на Административен съд – София град (АССГ) по отношение на Александър Манолев. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията по повод решение на съда, с което се отменя решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев.

На 10 октомври 2019 г. КПКОНПИ е установила наличие на конфликт на интереси за Александър Манолев. В периода 5 май 2017-18 април 2019 г. той, в качеството си на член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, е отговарял за отпускането на средства по европейски програми за изграждане на къщи за гости. Успоредно със заемането на висшата публична длъжност, той е получил пълномощно да представлява едноличен търговец (2 броя генерално пълномощно и 1 бр. за представляване на търговеца пред ДФЗ). Въпросната фирма е собственост на дъщерята на жената, наета да гледа децата му, и е получила паричен заем в размер на 700 000 лв. от дружество, собственост на бащата на Александър Манолев. Същият едноличен търговец получава разрешение и финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ за изграждане на „Жилищна сграда – къща за гости“, басейн и ограда в поземлен имот в гр. Сандански. Имотът е собственост на Александър Манолев, който е притежавал всички лостове за влияние върху структурните звена в ДФЗ. В своето решение КПКОНПИ обосновава наличие на конфликт на интереси, поради установено стопанско-финансово обвързване, както и за оказване на влияние в частен интерес на свързано с него лице – дъщерята на жената, наета срещу заплащане да гледа децата му.

В решението си съдия Миглена Николова от Второ отделение, 39-ти състав на АССГ, не приема аргументите на Комисията и посочва, че не е установена икономическа зависимост. Въпреки наличието на общо пълномощно от едноличния търговец, което не е оттеглено към момента на заемането на висша публична длъжност (заместник-министър), съдът не намира доказателствата за достатъчни. В мотивите си съдия Николова посочва още, че предложението за проверка на къщата за гости е направено 8 дни преди Манолев да бъде освободен от длъжностите си, а Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ е колективен орган и не е доказано, че той, като член на УС на ДФЗ, е оказвал влияние и е повлиял на решението на колегите си.

Решението на АССГ ще бъде обжалвано от Комисията пред Върховния административен съд в законоустановения срок.

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

478 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още от категорията: Сандански