От днес, в Община Сандански, се допуска посещението на заведения на открито, басейни и ползването на вендинг автомати

Със Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването постепенно се отпускат, въведените с извънредното положение забрани , но при строго спазване на противоепидемични мерки.

Допускат се посещенията на търговски площи на открито /градини, тераси и други/ на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

-разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2, 5 м. между тях и не повече от 4 лица на маса или на едно семейство;
-обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
-да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
-да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектанти за ползване от посетителите на заведението;
Със Заповед № АПИОЧР-71/03.05.2020 г. на кмета на община Сандански се отменя заповедта, забраняваща ползването на кафе-автомати и вендинг машини.

Разрешава се упражняването на индивидуален спорт на открито /в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика и др./, при спазване на дистанция от най-малко 2,5 м. между отделните спортуващи.

Допуска се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазване на следните противоепидемични мерки:

-провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;
-осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 м. между чакащите да влязат;
-обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн, да се извършва по начин, осигуряващ -поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/ л;
-тоалетните, съблекалните, кошовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите -съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;
-осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;
-ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;
-дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности /чадъри, шезлонги, столове, -гардероби и други/;
-създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения /–-съблекални и тоалетни/;
-разстоянието между шезлонгите на два чадъра, в площите на открито около басейните, да бъде най-малко 4 м, а когато единия чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 м; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;
-не се допуска работата на водни атракциони, включително и такива за деца /водни пързалки и други/.
При установени нарушения от органите на БАБХ и на РЗИ, се предприемат действия за незабавно прекратяване на дейността на обектите.

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

5 665 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още от категорията: Сандански