Дело с висок обществен интерес в АС-Благоевград! Започна заседанието по казуса “Томов”

В едноседмичен срок Административен съд — Благоевград ще се произнесе с решение ще бъдат ли уважени…