КПКОНПИ ще обжалва решение на Административен съд – София град по отношение на Александър Манолев

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) ще обжалва решение…