Поклон, Априлци! На 20 април 1876 г. избухва Априлското въстание.

Поклон, Априлци! На 20 април 1876 г. избухва Априлското въстание. Политическата цел на апостолите от Гюргево…