Общината спи! Коритото на река Бистрица задръстено! Вода няма…

Тече, всичко тече… Така се пееше в една песен. През Благоевград минава река Бистрица. Минаха и…