Международен ден на детската книга

Международният ден на детската книга празнуваме на 2 април. Датата е избрана, тъй като на нея…