До кога отсрочваме плащанията на данъци?

Срокът за подаване на декларации и плащането на данъците за 2019 г. за физическите лица остава…