Установено е, че допълнителните 34 фирми от списъка са контролирани от санкционираните от САЩ лица

Установено е, че допълнителните 34 фирми от списъка са контролирани от санкционираните от САЩ лица. Това…