Да си присвоиш Фонда на фондовете

Какво направи служебното правителство по отношение на “Фонд мениджър на финансовите инструменти в България” ЕАД (Фонд…