На 23 април 1876 г. по време на Априлското въстание възстава Перущица

Перущинци удържат седем дни на непрестанните атаки на превъзхождащия ги по брой и въоръжение противник. Перущица…