Изплащането на пенсиите и добавките към тях е удължено до 23 април

Ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40,00 лв. на 1 246 000…