Започна записването на новоприетите студенти в ЮЗУ Благоевград

Всички студенти, които са класирани на I-во класиране, трябва да се запишат в определените срокове –…