Ангелов: Електронната рецепта е до такава степен готова, че беше представена на експертно ниво

Проблемът на системата на здравеопазването е многогодишен, в момента всичко това, което виждаме, е резултат от…