КПКОНПИ установи конфликт на интереси за ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“

КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси за проф. д-р Борислав Юруков – Ректор…

КПКОНПИ проверява сигнали в общините Петрич и Сандански

Представители на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество проверяват документация,…