Излезе разширен списък с лица, които могат да бъдат санкционирани по Закона „Магнитски”

Министерството на финансите публикува разширен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата…