Бесни Стари Пенсии

На последната сесия на Общинския съвет, чичко Милиционер, беше подобаващо унизен и претърпя пълен погром! Тръгнал…