Продължава онлайн обучението в Сандански и Благоевград

Продължава обучението в електронна среда на учениците в община Сандански, с изключение на паралелките от I…