Държава в ремонт пита: Избирателна активност или пасивност?

Стана тя, каквато стана. Като наблюдаваме резултатите, активност не е като да няма, но е като…