ВСС обсъжда закриването на районни съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъжда закриването на районни съдилища и превръщането им в териториални…