Районното мюфтийство с обръщение към мюсюлманите от Пиринско

Общите молитви в джамиите, включително и петъчните молитви за мюсюлманите, се отменят с решение на Висшия…