Рилският манастир получава 600 хил. лв

Рилският манастир, който е едно от духовните средища на България, е изправен пред безпрецедентна финансова криза,…