Румен Спецов подписвал отчетите на фирмата си докато бил главен инспектор в НАП

Финансовият отчет на фирмата “Гранекс Трейдър” ООД за 2014 г. е подписан от Румен Спецов на 28…