Собствениците на кучета в Благоевградско трябва да ги впишат в Книга на етажната собственост

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), във…