Община Сандански осигурява топла храна за най-уязвимите групи!

Община Сандански съвместно със Социален патронаж, Дирекция „Социално подпомагане“ и Доброволческо формирование – Сандански ще доставя…