Община Сандански разширява обхвата на лицата, посещаващи парковите зони

С разпореждане на кмета на Община Сандански – Атанас Стоянов, се създава  необходимата организация за отварянето…