„Без протест – няма прогрес“

Така каза Калата. Вечният бунтар. Бояджията на Благоевград. Човекът, който с измама се кандидатира за кмет…