Д-р Владимир Пандев АУТ от Общински съвет – Благоевград

Общинският съветник д-р Владимир Пандев е отстранен от Общински съвет – Благоевград за конфликт на интереси.…