Даниела Митева е новият директор на Агенцията по вписванията

В Агенцията по вписванията, Инспекторатът към министъра на правосъдието и одитът установиха редица недостатъци и нарушения.…