Ремонтират уличната мрежа в община Банско за 2.237 милиона лева

Община Банско и фирмата-изпълнител подписаха договор за ремонт на уличната мрежа на територията на общината. За поръчката бе проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки, която гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и прозрачност при разходване на финансовите средства.

Ремонтът на улици в Банско, Добринище и селата Кремен, Места и Филипово е на стойност 2 милиона 237 хиляди лв. без ДДС. Предвижда се ремонт на асфалтовата настилка и тротоарните настилки, смяна на бетонови бордюри, изкърпване на съществуващи асфалтови настилки, ремонт на повърхностните водоотвеждащи съоръжения, подмяна на капаци на ревизионните шахти на подземните комуникации и други дейности.

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

38 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Вижте още от категорията: Банско