37 точки са включени в дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград, този петък

37 точки са включени в дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград, този петък.
Ден преди заседанието, председателят на местния парламент Радослав Тасков даде традиционната си пресконференция, на която представи пред представителите на медиите и обществеността какво предвижда предварителния дневен ред.
От думите му стана ясно, че първа точка ще бъде докладвано от Мартин Бусаров, който ще представи решението на Общинската избирателна комисия за избор на нов общински съветник.
Клетва ще положи Асен Кайнакчиев от ПП „Глас народен“. Той ще заеме мястото в Общински съвет Благоевград, на д-р Теодор Велчев, който бе назначен за управител на СБАЛО „Св. Мина“.
В началото на петъчната сесия на местния парламент ще бъде разгледано предложение, относно попълване на състава на постоянните комисии към Общински съвет.
Общинските съветници ще разгледат и ще дадат своя вот и по седем заповеди на Областния управител на област с административен център Благоевград, с които връща Решения № 440, 442, 446, 480, 479, 481 и 482 по Протокол № 16 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 22.10.2021 г., като незаконосъобразни.
Точките ще бъдат докладвани от Радослав Тасков – председател на Общински съвет Благоевград.
Йосиф Кочев, председател на Комисия по бюджет и финанси ще представи становището на комисията, което е по предложение от Кмета на Община Благоевград, относно кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.
Комисията по Обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси, с председател Албина Анева, разгледа подробно и след проведена дискусия даде положително становище, относно Предложение № 61-00-442/15.11.2021 г., за приемане на План за защита при бедствия на община Благоевград.
Местните парламентаристи ще гласуват и две предложения от Кмета на община Благоевград, касаещи създаване на Общинско предприятие „Чистота Благоевград“ и Общинско предприятие „Озеленяване Благоевград“.
Съветниците ще се произнесат и относно редица предложения за предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Ще бъде гласувано даване съгласие за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) по няколко предложения от Кмета на община Благоевград.
Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисии към местния парламент.
Предложеният дневен ред беше одобрен на 22 ноември 2021 година на заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград.
Редовното заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе на 26 ноември 2021 година /петък/ от 09:30 ч. в зала „22-ри Септември” на община Благоевград.
Вижте още от най - актуалното за Благоевград

85 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още от категорията: Благоевград