Глобиха „Рубин 08” за горене на люспи без регистрационен документ

Най-мощният дърводобивник и търговец на дървен материал в Белица Иван Мраценков, който е съдружник със съпруга на главния експерт в „Териториално и селищно устройство и незаконно строителство” в община Якоруда Зоя Месьова – Тодор Месьов, получи от РИОСВ – Благоевград акт за административно нарушение заради инсталацията си за производство на пелети. Проверка на екоинспекцията му наложи глоба за неизпълнение на предписание да провежда собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от циклонната сушилня за сушене на трици към инсталацията.

Акт отнесе и благоевградската “Ауто скрап ” ООД на Христо Миленков, която има площадка за събиране на отпадъци в с. Церово. Санкцията е за липса на видеонаблюдение на обекта.

За пореден път в месечните бюлетини на екоинспекцията за наложени глоби и наказателни постановления влиза и благоевградският Био ТЕЦ “Рубин 08“ ООД, който стана причина за граждански протест преди няколко месеца. Априлската проверка на РИОСВ установила, че Био ТЕЦ-ът изгаря слънчогледови люспи без наличие на регистрационен документ по реда на Закона за управление на отпадъците. Столичната  „Екорепласт“ ЕООД на Огнян Беловски и Юлиян Герчев пък ще плаща за нарушение на разрешителното си за заустване на отпадъчни води в Мелнишка река, които се формират от дейността на цеха й за рециклиране и преработка на пластмаса.

Сред фирмите, получили наказателни постановления след пролетните проверки на РИОСВ – Благоевград, е “МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД, с. Гърмен – фирмата ще плати 3000 лева заради площадка за събиране на отпадъци, неотговаряща на минималните технически изисквания. 1500 лв. е санкцията за гръцката шивашка фирма  „АЛФА КОТТОН“ ООД в с. Марикостиново, засечена в нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци.
За замърсяване на атмосферния въздух няколко фирми получиха от  РИОСВ месечни санкции – „Джи Ти Ай – Компютри” ЕООД ще плаща по 19,52 лв. месечно, докато не отстрани проблема си в инсталацията за производство на пелети в с. Огняново, симитлийската „Фурнир-пласт“ ЕООД, занимаваща се с дървопреработка – ще плаща по 34 лв. месечно, и др. Временното затваряне на бизнеса заради пандемията от коронавирус обаче спря текущата санкция от 186 лв., която бе наложена на 4 февруари на инсталацията за производство на пелети в с. Крупник, собственост на „Съни – Тера 2007“ АД.

Голяма част от проверките на РИОСВ по региона миналия месец са били след подадени сигнали от граждани за различни замърсявания. Такива са били сигнал за наличие на строителни отпадъци в м. Барото, община Гоце Делчев, с цел строителство, без да е отнет и съхранен хумусният слой, за нередовно сметосъбиране в кочериновското с. Стоб, замърсяване от животновъден обект в землището на с. Раздол, община Струмяни, горене на нерегламентирани отпадъци в благоевградския автосервиз “Ораков”, замърсяване на зелените площи на ул. „Борис Сарафов” в Сандански и ул. “Бяла река” в Разлог, сигнал за изливане на течност от бидони в р. Драгоданска в с. Драгодан, община Кочериново, както и за депониране на земни маси върху част от озеленените площ край механа “Воденицата” в Благоевград. Към последния сигнал е постъпил отговор от община Благоевград за извършена проверка от тяхна страна, според която деянието е сторено от собствениците на имота, има такова струпване на пръст върху тревата, но нарушение няма.

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

823 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Вижте още от категорията: Благоевград