Общински съвет Благоевград одобрява нова структура и численост в община Благоевград и създава Инспекторат към дирекция „Екология и чиста среда“

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков ще представи отчет за дейността на местния парламент за периода 01 януари 2021 г. – 30 юни 2021 г. по време на утрешното заседание. Това стана ясно по време на днешната пресконференция на председателя на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков по повод заседанието на местния парламент, което ще се проведе на 30 юли 2021 г. (петък) от 09.30 часа в зала „22-ри Септември”.

 

След представянето на отчета, заседанието на Общински съвет Благоевград ще продължи с разглеждане и гласуване на предложението на новия кмет Илко Стоянов за промяна в числеността и структурата на Общинска администрация. По темата Радослав Тасков обясни, че право на всеки кмет е сам да избира и предлага структурата, с която иска да работи. Той открои и два ключови акцента в проекта за новата общинска администрация. Първият от тях е свързан със закриване на звено „Общинска охрана и обществен ред” и създаването на Инспекторат към дирекция „Екология и чиста среда“ при Община Благоевград.

Той ще осъществява контрол по спазване от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Благоевград, на нормативните актове на Общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, ще осъществява ежедневен контрол върху изпълнението на дейностите по Договора, сключен с „Биострой“ЕООД, изпълнители за „Чистота“ и „Изграждане и поддържане на зелената система“. Служителите към новото звено ще извършват контрол и наблюдение относно начина на отглеждане и разхождане на домашните кучета на обществени места, в паркове и градини, детски и спортни площадки и др.

На журналистически въпрос – Дали се запазва общинското предприятие „Общински приют за безстопанствени животни“, тъй като липсва в новата структурата, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, обясни, че предложението за „Общински приют за безстопанствени животни“, и приемане на Правилник за организацията и дейността Общинско предприятие „Общински приют за безстопанствени животни“, което бе прието на заседанието на местния парламент на 25 юни, на практика се запазва като второстепенен разпоредител в бюджета.

Втори акцент в проекта за нова структура на общинска администрация, според Тасков е, че се предвижда увеличение на администрацията със 17 бройки, като увеличението няма да бъде за сметка на общинския бюджет, а е в следствие на увеличена държавна субсидия.

За влизане в дневния ред се очаква да бъдат гласувани и две извънредни точки, като едната е свързана с предстоящо извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК Благоевград на 10 август 2021 г., като Общински съвет трябва да даде съгласието си – кметът на община Благоевград Илко Стоянов да участва в него и да гласува по точките в дневния ред. Второто предложение е във връзка с предоставянето за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот, публична общинска собственост, на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания Благоевград.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент. Самият дневен ред е одобрен на Председателския съвет към Общински съвет-Благоевград.

 

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

231 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още от категорията: Благоевград