Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 15 октомври 2021 г.

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 15 октомври 2021 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

Местният парламент ще заседава по предложение на кмета на община Благоевград Илко Стоянов.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от две точка.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

Извънредното заседание на местния парламент ще се проведе при строго спазване на изискванията на здравните власти.

П О К А Н А

на основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 15 октомври 2021 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри септември” на общината при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Програма за управление на Община Благоевград за периода на мандата от полагане на клетва и встъпване в длъжност 2021-2023 година.

Докл. – Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград

2. Предложение относно даване съгласие за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

1. Подробен устройствен план (ПУП):

– План за регулация (ПР) за образуване на нов УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, отреден за имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за интер експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм“.

– План за застрояване (ПЗ) за УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград – ново средно свободно застрояване и запазване режима на съществуващи сгради.

2. Инвестиционен проект за преустройство и промяна предназначението на сгради с идентификатори 04279.621.147.6, 04279.621.147.7, 04279.621.147.8 и 04279.621.147.14, находящи се в УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

621 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още от категорията: Благоевград