Георги Иванов бе избран за Зам. Председател на ОбС Благоевград

На редовно заседание на местния парламент днес се попълни състава на постоянните комисии към Общински съвет. Милена Камбурова става член на „Комисия по бюджет, финанси и европроекти“, а Гергана Муртова влиза на мястото на Радослав Тасков в „Комисия по обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси“.

Общинските съветници гласуваха и избор на нов Председателски съвет към Общински съвет-Благоевград. В състава му влизат: Мехмед Вакльов, Евгени Бибов, Георги Корчев, Веселин Христов, Георги Иванов и Кирил Ваклинов.

Гласува се отпускането на еднократна помощ от 5000 лв. за дете, нуждаещо се от скъпоструващо лечение в чужбина.

Общинските съветници дадоха съгласие относно кандидатстване на Община Благоевград с проектно предложение по Интегрирана процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 2, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОП НОИР) и одобряване на Споразумение за сътрудничество с партньори по проекта.

Положително решение се взе и относно Предложение за финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

Вижте още от най - актуалното за Благоевград

2 366 преглеждания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Вижте още от категорията: Благоевград